sicurezzaVid musikfestivaler och andra arrangemang är det många som oroar sig för säkerheten vid scenen. Inte minst för de i publiken som befinner sig längst fram. Detta då det skett en hel del stora olyckor vid konserter på festivaler och det är inte helt riskfritt att befinna sig på en konsert.

Efter olyckan på Roskildefestivalen år 2000 då många skadades och åtta personer dödades då trycket blev stort och många halkade och föll och blev nedtrampade, har säkerheten vid konserter blivit bättre. I Sverige är det exempelvis nästintill alltid förbjudet att crowdsurfa (när en person i publiken bärs upp över huvudet på resten av personerna i syfte att föras upp på scenen) och stagedivea (när en person, artist eller publik, står på scenen och hoppar ner i publiken som då förväntas ta emot personen). Detta för att i så stor mån som det är möjligt förhindra olyckor.

På musikfestivaler finns det alltid vakter som står mellan staket och scen och ser ut över publikhavet och kontrollerar att allt håller en viss säkerhetsstandard. Det är självklart när man ser ett hårdrock- eller punkband att det blir en del tryck då musiken inbjuder till detta. I exempelvis hardcoregenren är det inte sällan det bildas så kallade “mosh-pits”. En mosh-pit är när människor med flit springer runt och puttar på varandra. Det finns dock regler kring dessa och alla som involverar sig i denna typen av musik vet att man exempelvis aldrig rakt ut misshandlar någon och att man alltid hjälper en person upp som ramlat. Dock involverar det armbågar och det är ofta någon som får en bruten näsa eller utslagen tand om det går riktigt vilt till.

Säkerhetsvakter brukar ha överseende med mosh-pits då det är som en form av tradition i vissa musikkretsar men hjälper de som hamnat där av misstag eller skadat sig.